Undervisning i programmering og teknolgiforståelse.

Computational Thinking

Hvad menes der egentligt med udtrykket "Computational Thinking"? Svaret er; et begreb skabt af datalogen Jeanette Wing, for at beskrive de tankeprocesser der gøres når et menneske skal have en computer til at løse et problem. Kernen kan skæres ned til 4 delelementer: nedbrydning, mønstergenkendelse, abstraktion og algoritmer. Nedbrydning handler om at nedbryde selve problemet i mindre, mere håndterbare delproblemer, antagelsen er at det er lettere at løse de mindre delproblemer. Mønstergenkendelse handler om at genkende løsninger til de mindre delproblemer, evt. fra tidligere erfaringer eller andre delproblemer. Abstraktion handler om at finde kernen i de enkelte delproblemer for konkret kunne løse dem. Algoritmisk tænkning handler om at følge en række beregningstrin der fører til et resultat, heri løsning af et delproblem og derved hele problemet. Med andre ord er computational thinking måden hvorved vi som mennesker identificerer et problem og løser det vha. computere. Behovet for at lære computational thinking er har været stigende de sidste 20 år, alle kilder peger på at behovet kun vil blive ved med at stige. For de fleste vil computational thinking indgå i arbejdsprocesser som lettere kan løses vha en computer, på samme måde som vi i dag naturligt bruger lommeregnere eller regneark for at gøre vores arbejdsdag lettere. Computational thinking og programmering vil blive nødvendige kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. Det siges godt af den kendte datalog Mitch Resnick som leder lifelong kindergarten i MIT:

"Young people today have lots of experience and lots of familiarity with interacting with new technologies, but a lot less so of creating with new technologies and expressing themselves with new technologies. It's almost as if they can read but not write with new technologies - Mitch Resnick Let's teach kids to code 2012

Internauterne forsøger at imødekomme det stigende behov, og har på baggrund af grundig analysearbejde foretaget af på Cassiopeia(datalogi) AAU og i samarbejde med folkeskoler, nedbrudt problemet i identificerbare delproblemer, og udviklet to modeller med tilhørende læringsforløb for at kunne løse det stående problem.

Modellerne

Skolernes generelle behov kan opdeles i to delelementer. Enten har i behov for at en af jeres lærerer opkvalificeres til at kunne undervise i programmering indenfor deres fags rammer, ellers ønsker i at etablere et selvstændigt fag, som kan ramme alle elementerne indenfor teknologiforståelse. Derfor har vi valgt at opstille to modeller.

Model 1

I ønsker at implementere programmering i et allerede etableret fag. Det kan fx være matematik, hvor der er behov for at eleverne opnår forståelse for programmering og derigennem computational thinking. Problemet er at jeres lærer har begrænset eller slet ikke kendskab til programmering, og i har derfor brug for en partner som kan sætte hjulene igang. Vi sørger for at opbygge et kvalifikationsniveau indenfor programmering hos læreren så vedkommende er i stand til at undervise deres elever i det. Herefter hjælper vi konkret med at implementere det ønskede projekt, læringsplan eller forløb i samarbejde med læreren samt assisterer så vidt det ønskes så eleverne kan opnå læringsmålene.

Model 2

I denne model har i besluttet at der skal etableres et selvstændigt fag som kan ramme bredt, for at inkludere så mange elementer indenfor teknologiforståelse som muligt. I denne model assisterer vi med at implementere et nyt fag i teknologiforståelse på baggrund af forudbestemte læringsmål, undervisningsplaner, tværfaglig relevans og fysiske rammer, vi kan efter ønske opsætte et teknologi- & maker-lab på skolen, som vil fungere som dedikeret lokale til formålet. Dette skaber det optimale læringsmiljø ved at have plads til simulationer, robot-baner, droneværksted, 3d-printere m.fl. Herefter bliver vores konsulent tilknyttet skolen efter aftale, for at undervise i teknologiforståelse og følge de undervisningsplaner som vil hjælpe eleverne til at opnå fagets læringsmål.

Fagets rammer

I begge modeller er programmering og computational thinking en hjørnesten i faget. Hvad programmeringen da bruges til, er mere åbent da op til skolen selv. Falder valget på model 2, vil programmering være kerneværktøjet som er en nødvendighed for at bygge robotter, droner, spil, mobile-applikationer. Derudover vil computational thinking indgå i alle forløbene som faget indeholder. Vores forslag til undervisningsplaner, er skræddersyede til de enkelte skoler. For at danne en undervisningsplan gør vi bl.a. overvejelser i hvilke klassetrin der skal undervises, hvilke faciliteter og ressourcer der er til rådighed på skolen og hvad skolens målsætning er med at tilbyde teknologiforståelse som fag til deres elever.

Ikke kun til skoler

Vi tilbyder også undervisning til virksomheder, aftenskoler eller private. Over 20 års erfaring med arbejde indenfor IT i forskellige markeder har givet os et usædvanlig godt kendskab til kunders behov og bevægelser indenfor udviklingen.

Arranger et besøg

Kontakt os for at arrangere et uforpligtende møde med en af vores konsulenter.

Vi vil kunne analysere jeres behov og komme med et tilbud på en løsning