Droner

Eller quadcopters, hexacoptere og tricoptere som er de korrekte termer.
Små flyvende robotter, fjernstyrede igennem en radio eller forprogrammerede i en computer. Deres formål er talrige og vores interesse for dem ligeså. Størrelserne varierer fra så små at de kan gemme sig i en håndflade, til store fler-kilos maskiner som kan bære nyttelast.

Hos Internauterne udvikler vi selv vores små flyvende venner. De bygges af speciel-komponenter, og samles i vores værksted i Aalborg. Formålet med dem er talrige, det kan være til kortlægning af indendørsområder, search & rescue, sensor-målinger, udforskning, kun fantasien og nysgerrigheden sætter grænserne, teknologien, den rykker vi på, helt fremme hvor det nyeste ikke er opfundet endnu, og vores R&D afdeling får lov at bringe de vildeste idéer på banen i et seriøst og engageret miljø.

Tech Specs

Samtlige af vores droner er designet til at overholde en række prædefinerede regelsæt som vi mener alle droner bør leve op til. Vi ser desværre en tendens til at disse krav langt fra overholdes og endda slet ikke er mulige på størstedelen af droner på markedet, om det er legetøjsdroner eller droner til kommercielt formål. Hos Internauterne garanterer vi at vores droner som minimum overholder følgende parametre:

  1. Contingency Procedure i tilfælde af signal loss - vores droner er designet til at foretage en autonom stabiliseret landing i disse tilfælde
  2. Real time FPV - Alle vores droner transmitterer videosignal direkte til piloten, vigtigst er at signalets forsinkelse aldrig vil overstige 20ms, dette sikre bl.a. at piloten kan styre dronen med høj maneuverdygtighed
  3. Full range radio signal - Kontrol signalet transmitteret imellem dronen og piloten, har en rækkevidde på minimum 1 km i line of sight
  4. Lift to weight ratio - Alle vores droner overholder et minimum lift to weight ratio på 3:1 fuldt lastet, dette betyder at der som mimimum vil være 50% overskydende thrust i alle situationer under stabil flyvning.
  5. Full authority - vores droner vil til al tid have en override funktion der gør piloten i stand til at tage fuld styring med dronen selvom dronens accelerometre og gyro skulle være ude af drift. Dette sikrer at dronen kan bringes sikkert til manuel landing.
Det bør nævnes at alle vores droner mere end overholder disse krav, og at kravene er udført i værst tænkelige atmosfæriske situationer for at sikre at det ikke kun er på en god dag de fungerer som lovet.